Forældrekursus i Århus hos virksomheder

Vi tilbyder at lave forældrekursus i Århus for jeres medarbejdere som en del af virksomhedens personalepleje.
Giv jeres medarbejdere et forældrekursus, som styrker relationerne og forebygger kriser i familierne. Et forældrekursus som kan forebygge stress og frustration i hjemmet, og som herved kan give en god balance mellem familieliv og arbejdsliv.

Øget samvær gennem et Forældrekursus i Århus

Forældrekurset i Århus kan gøre en afgørende forskel på, hvordan forældrene kan håndtere samspillet mellem forældre og børn, sådan at samspillet bliver positivt og konstruktivt. Når forældrene oplever, at samværet med deres børn bliver positivt, bliver stemningen i familien god.

Et moderne arbejdsliv

I et moderne arbejdsliv hvor mor og far arbejder fuld tid og skal præstere på højt plan på arbejdet, kan der være udfordringer i samarbejdet mellem forældre og børn i hjemmet.

Udfordringer i hjemmet

Disse udfordringer går ofte ud over hele familien og kan medføre skænderier og dårlig stemning i familierne. Det kan smitte negativt af på medarbejdernes fokus og arbejdsindsats. Dårlig stemning i familien er en stor stressfaktor, som ikke må undervurderes.

Konstruktivt samarbejde

Når medarbejderne har styr på deres børn og har et godt samarbejde i deres familier, undgår de at tage stress med på arbejdet og  de kan præstere på højt plan på deres arbejde.

Forældrekurset fokuserer på gode kommunikationsredskaber som:

  • Tydelige beskeder
  • Ros og opmuntring
  • Følelsesregulering
  • Grænsesætning
  • Problemløsning
  • Konflikthåndtering

Flere forældre, som har gennemgået forældrekurset, fortæller, at de har brugt kommunikationsredskaberne med succes ikke bare derhjemme, men også på deres arbejde for at sikre sig positiv kommunikation med deres ansatte.

Formidlingen

Formidlingen er en blanding af undervisning, rollespil, gruppearbejde og hjemmearbejde. Alle deltagere får deres egen mappe, hvor de forskellige redskaber er nøje beskrevet, og mappen bruges dynamisk under forløbet og kan bruges efter forældrekurset er afsluttet. Forældrekurset tilbydes på dansk og med tolk til fremmedsprogede forældre.

Varighed

Forældrekurset er 2 gange 2½ time eller efter aftale. Pris efter aftale.

Sted: På virksomheden eller i vores kursus lokaler.

Få mere information om Forældrekursus på tlf: 42521552.

Se også mit udbud inden for PMTO.