Individuel terapi i Aarhus

Individuel terapi i Århus tager udgangspunkt i dig, dine følelser, dine behov og din problemstilling. Den individuelle terapi henvender sig til både børn, unge og voksne.

Samtaleform

Terapien udføres i samtaleform, hvor jeg er lyttende, anerkendende og nærværende. Det er vigtigt for mig, at du føler dig godt tilpas i terapien.

Hvert menneske har sin egen virkelighed

Mit udgangspunkt for samtalen er, at der ikke kun er en sandhed, men mange sandheder og fortællinger. Vi skaber vores egen virkelighed! Det betyder, at det, du gør nu, gør du i den bedste mening! Det er ikke sikkert, at det er hensigtsmæssigt for den situation, som du befinder dig i.

Jeg kan være med til at se din virkelighed i et nyt perspektiv og sammen med dig arbejde frem mod, at du får ny indsigt og nye handlemuligheder, som kan føre dig til dit ønskede mål.

Målsætning

Det er vigtigt, at du laver en målsætning, sådan at vi hele tiden kan finde ud af, om vi er på den rette vej. Individuel terapi i Århus lykkes kun, hvis det vi snakker om, giver mening for dig.

Fokus på løsninger

I samarbejdet med dig vil jeg være opmærksom på, hvad der tidligere er lykkes for dig, dine ressourcer og kompetencer, din bevidsthed om seneste fremgang og hvad du skal gøre mere af, og hvad du skal undlade at gøre.

Fokus på relationer, mønstre og sammenhænge

Jeg vil have fokus på dine relationer og sammen med dig se på de mønstre og helheder, som du indgår i med andre mennesker. Mit fokus er, hvordan du kan nå dit mål i fremtid frem for, at vi fordyber os i fortiden og  hvad der ikke er lykkes.

Der kan blive tale om hjemmeopgaver/øvelser fra gang til gang. Jeg vil stille mange spørgsmål, men også give råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at nå dit mål.

 

Jeg tilbyder også Familieterapi.