Om Bo Lyby

Bo Lyby familieterapeut ved DISPUK - Systemisk og narrativ terapeut

Systemisk og narrativ terapeut

Bo Lyby er uddannet systemisk og narrativ familieterapeut ved DISPUK. Udover min privat praksis arbejder jeg i det daglige som familieterapeut i Børnecentret i Aarhus Kommune. Jeg er medlem af Selskabet for Psykoterapi.

Forældretræningsprogrammer

I de sidste 11 år  har jeg bl.a. arbejdet med forældretræningsprogrammer og forældrekurser som certificeret PMTO-terapeut og gruppeleder. Aktuelt arbejder jeg i et PMTO-Teens projekt, som henvender sig til forældre og teenagere.

God stemning og samarbejde i familien

Jeg er optaget af, at forældre med få konkrete redskaber kan få etableret samarbejde med deres børn og god stemning i familien.

Et typisk eksempel på et forløb hos mig kan se sådan ud: 2 forældre med 3 børn i alderen 0- 12 år henvender for at få hjælp til at reducere konflikterne mellem forældre og børnene, få børnene til at høre efter, og få skabt en god stemning i familien. Forældrene har i længere tid været meget frustreret over, at det ældste barn hele tiden skaber konflikter med de mindre søskende, de vil ikke acceptere et nej, barnet kan reagere voldsomt med grimme ord, spark og slag. Det ender  ofte med, at forældrene råber og måske også kommer til at tage fysisk fat i barnet. Konfliktniveauet er højt mellem forældre og børn, og efterhånden kommer mor og far også til at skændes, da de føler sig magtesløse.

I vores første møde hører jeg om jeres udfordringer og vi laver målsætninger for forløbet sammen. Så øver vi tydelige beskeder, som I går hjem og træner sammen med jeres børn. Ugen efter mødes vi og følger op på effekten af beskederne. Så fra første møde får du/I konkrete redskaber med hjem til at gøre en forskel i samspillet med jeres børn.  Vi arbejder videre med gode kommunikationsredskaber  som ros og opmuntring, belønningssystemer, grænsesætning, konflikthåndtering og ikke mindst regulering af egne følelser og af barnets følelser. Efter 5-6 møder har forældrene styr på sig selv og børnene. Der er skabt en god stemning i familien, børnene hører efter og samarbejder med forældrene.

Et andet fokus punkt er: Hvordan kommer jeg til at bestemme over mit liv

Jeg er optaget af , hvordan du bliver i stand til at få indflydelse på dit eget liv ud fra det, du værdsætter, uanset om du er single eller er i parforhold.

Mit tredje fokuspunkt er, hvordan kan vores parforhold fungerer med vores forskelligheder.

Jeg arbejder med gode kommunikationsøvelser for at skabe en bæredygtig balance mellem parternes forskelligheder og værdier.

Mange års erfaring

Jeg har mange års erfaring i at facilitere og coache, hvordan man kan skabe balance i sit samspil med sine børn, i parforholdet og i sit eget liv.

Jeg er gift og har 2 tvillingedøtre på 22 år og en søn på 25 år.

Faglig profil

 • certificeret systemisk og narrativ familieterapeut med fokus på behandling, supervision, konsultation og terapi uddannet ved DISPUK i 2004-2007.
 • certificeret PMTO-terapeut og Gruppeleder fra Socialstyrelsen i 2012, recertificeret i 2019. Jeg arbejder i et forskningsprojekt vedrørende PMTO-Teens med PMTO-Danmark og VIVE, som afsluttes i 2022.
 • uddannet reliable Fimper, hvilket vil sige, at jeg er censor for terapeuter, som er ved at uddanne sig til PMTO-terapeuter  2015-2017.
 • jeg er i gang med at blive certificeret i Traumeuddannelsen Sleeping Dogs med undervisning og træning af Arianne Struik  2019-2022
 • uddannet supervisor ved psykolog Bennedichte Shilling. 2002
 • uddannet socialrådgiver med stor erfaring indenfor psykiatri med unge sindslidende og familiebehandling til dansksprogede og fremmedsprogede familier.

Jeg kan tilbyde

 • Familierådgivning
 • Familiesamtaler med hele familien
 • Individuelle PMTO-forløb med børn i alderen fra 2 -18 år. I forbindelse med et PMTO-forløb får du/I skriftligt materiale, som understøtter læringen af de konkrete redskaber.
 • PMTO-forældrekursus for danske og udenlandske familier
 • Samtaler med børn
 • Individuel terapi
 • Forældrekursus
 • Parterapi
 • Supervision
 • Være professionel bisidder til møder med skole/daginstitutioner
 • Narrativ traumebehandling
 • Jeg arbejder sammen med familierådgiver Anne Hestkjær ved forældrekursus og større konsultationsopgaver. Se mere om Anne på Samtale Terapeut.dk
 • Jeg kan tilbyde de forskellige indsatser med tolk.
 • Jeg tilbyder hjemmekonsultation.
 • Jeg tilbyder PMTO individuel eller PMTO-kurser for kommuner.