Parterapi i Århus

Der kan være mange årsager til, at parforholdet går skidt.  Dagligdagens problemer med børn og praktiske gøremål kan nemt overskygge kærligheden, hvis man ikke er opmærksom på det. Når dagligdagen presser parforholdet, mister vi overskuddet til at lytte til hinanden, til at mentalisere og til at kommunikere positivt og problemløse sammen. Gnisten imellem jer kan forsvinde og man mister lysten til sex, dette kan blive til et irritationsmoment, som giver konflikter i parforholdet.  Samlivet bliver fastlåst og I kan opleve, at I trækker jer væk fra hinanden. I bliver irriteret over jeres forskelligheder, men får ikke snakket om det på en konstruktiv måde. Tilliden og intimiteten mellem jer forsvinder. Den dominerende følelse bliver, at I kritiserer hinanden hele tiden, at den anden kun ser det dårlige og ikke anerkender, at man gør noget for fællesskabet. En ond cirkel, som det er svært at forandre, selv om begge parter har et ønske om dette. 

Hvis I har en bekymring omkring jeres parforhold, som I ikke selv kan løse tilfredsstillende, så er parterapi en rigtig god løsning. Uanset om I bliver sammen eller gå hver til sit, så vil I opnå en bedre forståelse for, hvad der sker imellem jer.  Forskning viser, at det er lettere at få en god effekt af parterapi, jo tidligere man henvender sig med sine problemer.

Vi ved fra tidligt af, hvordan vores forældre håndterede deres tætte relation. Hvordan de var overfor hinanden, hvilke roller de hver især indtog, hvordan beslutninger blev truffet, hvordan de fandt løsninger og hvordan de skændtes. Det er med til at påvirke vores forventninger til vores egne forhold senere i livet. 

Formålet med parterapi i Århus er at hjælpe jer til at forstå jer selv og den anden bedre, samt at genfinde tilliden og troen på, at I kan skabe et parforhold, hvor I begge kan trives i.  I parterapien vil I træne måder at kommunikere på, som gør, at I fremover kan håndtere uenigheder og konflikter konstruktivt.

Jeg tilbyder også Familieterapi.