PMTO – Styrk dine forældrekompetencer

PMTO forældretræningsmetoden er dit effektive værktøj til forbedret samvær i hjemmet

PMTO (Parent Management Training) er til jer som

  • ønsker en bedre stemning i hjemmet og færre konflikter med jeres børn.
  • ønsker at få jeres børn til at høre efter og samarbejde.
  • ønsker at jeres børn stopper med at slå, sparke, skrige eller taler grimt.
  • ønsker at mærke et større selvværd som forældre og et bedre samarbejde med skolen/daginstitution.
  • ønsker  et godt samarbejde som forældre

Her kan PMTO med meget konkrete redskaber hjælpe de fleste familier til at finde nye måder at være sammen på og få et mere positivt samspil mellem forældre og børn og reducere barnets uhensigtsmæssige adfærd. PMTO er et forældretræningsprogram, som har fokus på ressourcer og mestring i familien.

Få konkrete Redskaber at arbejde med

Vi arbejder med konkrete redskaber som tydelige beskeder, ros og opmuntring, belønningsskemaer, følelsesregulering, konflikthåndtering, problemløsning og hvordan man kan sætte grænser på en ordentlig og respektfuld måde.

Nøgleord for forældretræningsprogrammet er forudsigelighed, struktur og positivt samspil.

PMTO er gode redskaber for alle børnefamilier, plejeforældre og voksne, som har med børn at gøre, og kan med fordel bruges i samspil med børn med ADHD diagnose og lignende ADHD-adfærd.

PMTO kan bruges til børn og unge i alderen 3 -16 år.

Jeg har også gode erfaringer med, at PMTO kan bruges til at styrke relationerne imellem forældre og børn, som er indenfor autismespektret.

Mulighed for individuelt eller gruppeforløb

PMTO kan foregå individuelt eller i et gruppeforløb. I får en mappe med de forskellige redskaber beskrevet og mappen bruges under og efter PMTO-forløbet er slut. Der vil være hjemmeopgaver, som skal omsættes i samspillet med jeres børn fra gang til gang og jeg ringer hjem til jer for at følge op på, hvordan det går inden vores næste møde. Vores møder består af samtale og træning af konkrete kommunikationsredskaber.

Ring til mig, så kan jeg fortælle mere om forældretræningsprogrammet på tlf: 42521552

Læs mere om PMTO på Socialstyrelsens hjemmeside: socialstyrelsen.dk

Jeg tilbyder også Familieterapi.