Praksis og terapeutisk erfaring

I mit arbejdet i  daværende Vejle Amt og nuværende Aarhus kommune, har jeg arbejdet med forskellige typer af problemstillinger i familierne   men også i forløb af mere individuel karakter.

Jeg har terapeutisk praksis og erfaring med børn/unge og voksne med:
  • ADHD, Autismespektret, PTSD, Borderline og familier med børn med særlige behov og udfordringer.
  • Livskriser, ensomhed, lavt selvværd, tab, traumer, sorg og depression.
  • Familieproblematikker i danske og udenlandske familier og traumatiserede familier med en flygtninge og krigsbaggrund.
  • Skilsmisse, parforholdsproblematikker, søskendeproblematikker,forskellighed og uenighed om børneopdragelse, delefamilier, skolevægring og samarbejde med skole/daginstitution, teenagerproblematikker, opdragelsesproblemer generelt,
Erfaringer som familieterapeut/familierådgivning Aarhus:

5 år på Socialcenter for psykiatri i Vejle Amt (primært med unge sindslidende)

12 år på Familieværkssted Inter i Aarhus Kommune. Familieværkstedet arbejdede med flygtninge og indvandrer, som havde brug for tolk i et familiebehandlingsforløb.

7 år i Børnecentret afd. PMTO Aarhus kommune, hvilket jeg stadig gør. Jeg arbejder med danske og udenlandske familier med børn med særlige behov og udfordringer, hvilket betyder, at jeg arbejder med tolk, når det er nødvendigt.

12 år som rådgiver i Åben Anonym Rådgivning i Aarhus kommune.

1½ år som kursusleder i  projektet Forældrekursus og Netværk for familier med et barn med handicap eller funktionsnedsættelse. Projektet var et samarbejde mellem Børnecentret, Handicapcentret for Børn og frivillig organisationen Ligeværd. Projektet var en afprøvning af et tværkommunalt samarbejde med frivillige fra Ligeværd bevilget af Socialstyrelsen.

Erfaring som supervisor.

I 2 år var jeg hyret af RCT- København (nuværende Dignity) til at supervisere et ledelsesteam i Kolding Kommune i processuel netværksmødeledelse.

I 2 år har jeg superviseret tolketeamet i Aarhus kommune.

I 2 år har jeg været mentor for en mor med diagnosen Borderline og ADHD.

Jeg arbejder med individuel terapi, parterapi, forældretræningsprogrammer, familieterapi og rådgivning. Desuden holder jeg forældrekursus på virksomheder og har supervisionsopgaver i kommuner og private og offentlige institutioner.

Jeg er forankret i systemisk og narrativ terapi.