Supervision i Århus

Supervision er tænkt ind i en faglig kontekst på en arbejdsplads offentlig eller privat som individuel supervision eller i en gruppe.

Fokus på tryghed supervision i Århus

I supervision fokuserer jeg på, at supervisanten føler sig tryg og godt tilpas med at fortælle om sine udfordringer og tvivl. Jeg er optaget af, at supervisionen er medvirkende til , at supervisanten føler sig afklaret, får større indsigt, finder nye erkendelser og nye handlemuligheder i den aktuelle udfordring.

Alle mennesker er unikke

I mødet med mennesker er jeg anerkendende, lyttende og nærværende. Jeg arbejder i multiverset med mange sandheder. Alle mennesker er unikke og oplever deres egen virkelighed og sandhed. Det er vigtigt, at alle mennesker føler sig set, hørt og forstået.

Systemisk eller narrativ tilgang

Supervisionen kan foregå struktureret i en systemisk samtale med reflekterende team eller narrativ samtale med bevidningsteam. Supervision i Århus kan også foregå i en individuel samtale.

Det systemiske perspektiv

Supervision i et systemisk perspektiv har fokus på relationer, cirkularitet og kontekster. Der er ikke nogen handling, som kan stå alene, det må altid forstås ud fra den kontekst, den sammenhæng og de relationer, hvori handlingen er blevet skabt og skabes.

Det narrative perspektiv

Supervision i et narrativt perspektiv har fokus på intentioner, værdier, håb, principper relateret til problemer og på den sociale og kulturelle magt, der ligger i enhver diskurs. Styrken i det narrative perspektiv er muligheden for at komme i kontakt med sine egne fortrukne værdier og føle en større grad af frihed og derved få flere handlemuligheder.

Erfaringer:

Jeg har superviseret tolketeamet i Aarhus kommune i 2 år.

Tolketeamet bestod af  6 tolke med forskellige nationaliteter.

I 2 år har jeg været hyret af Dignity til at supervisere Kolding kommune i netværksmødeledelse. I gruppen var der både ledere og behandlere fra forskellige indsatser i Kolding kommune.